Phật tử Việt NamChúng ta ăn chay vì muốn nuôi dưỡng lòng từ bi chứ không hề ảo tưởng rằng ăn chay có thể giúp chấm dứt mọi sự tổn hại cho chúng sinh trên mặt đất này. Trong cõi Ta-bà, sự sống của mọi chúng sinh tự nó đã mang tính cạnh tranh khốc liệt và những tổn hại mà loài này gây ra cho loài khác vốn đã hiện hữu triền miên trong suốt dòng chảy tiến hóa của sự sống. Đạo Phật hiện hữu trong cuộc đời này là để giúp mọi chúng sinh được giảm nhẹ khổ đau, nhưng sự giảm nhẹ đó đạt được đến mức độ nào tất nhiên còn tùy thuộc vào sự vận dụng Phật pháp của mỗi một chúng sinh trong đời sống của riêng mình.

Bài viết gồm có năm phần:
1. Vì sao người Phật tử nên ăn chay? (02:22)
2. Hiểu đúng về khái niệm ăn chay trong đạo Phật. (09:10)
3. Đạo Phật có bắt buộc Phật tử phải ăn chay hay không? (11:25)
4. Vì sao Đức Phật không Phật tử phải ăn chay? (14:30)
5. Những quan điểm và biện luận sai lầm đối với việc ăn chay. (19:52)

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Nguồn:

One thought on “Vì sao người Phật tử nên ăn chay | Đạo Phật có bắt buộc Phật tử ăn chay? | Diễn đọc: Trường Tân

  1. Mấy năm nay Thảo cũng giảm tối đa nhất có thể ăn những thức ăn từ mạng động vật vì giống như nội dung bài này là tiện cho sinh hoạt chung với mọi người. Nhưng ko phủ nhận ăn chay đúng cách có lợi cho sức khỏe và bảo dưỡng cơ thể của mình hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *