Phật tử Việt NamBuổi vấn đáp đầu tiên trong Thích Nhật Từ Official tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-02-2020
#daophatngaynay #thichnhattu #vandapphatphap
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất:
– Kênh Sách Nói Phật Giáo:
– Kênh Thích Nhật Từ Official :
– Kênh Âm nhạc Phật giáo:
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
– Fanpage Thích Nhật Từ:
– Fanpage Chùa Giác Ngộ:
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *