Phật tử Việt Nam[Đạo Phật Thiền Tông ra đời, chỉ dạy duy nhất GIÁC NGỘ & GIẢI THOÁT]

“ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG” RA ĐỜI ĐỂ:

+/ CỨU PHẬT GIÁO KHÔNG BỊ “SỈ NHỤC” !

+/ CỨU PHẬT GIÁO KHỎI “VŨNG BÙN” CỦA CÁC VỊ THẦY BIẾN “TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT” THÀNH ĐẠO: CÚNG, TỤNG, LÀM BÙA, LÀM PHÉP, LÀM ĐÁM CƯỚI……..v,v…LÀM SAI VỚI NHỮNG GÌ ĐỨC PHẬT ĐÃ TỪNG DẠY!

__________________________________
*Hỏi: Tại sao trong cái Mạch Nguồn Thiền tông cứ mỗi lần 1 vị sau khi đứng ra truyền xong thì hay có những nạn như sau:
+/ Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì bị người ta thuốc chết.
+/ Tổ Huệ Khả thì lại bị bắt bỏ tù cho đến chết.
+/ Còn Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân là Người công bố Huyền ký xong là bị giáo Hội Phật giáo Việt Nam cấm, bị giáo Hội Việt Nam giành giật lấy chùa.
– Con nghĩ cái việt này nó cũng nằm trong cái Tự do tín ngưỡng của mình thôi, xin bác giải thích ạ ?

*Trả lời: Mời xem Video bên dưới:

_____________________________________

Trích: GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG NGÀY 23-02-2020 SÁNG
Giải đáp tại gốc cây
Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Chuyên Dạy Giải Thoát, www.thientong.com
273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *