Phật tử Việt NamTrưa Chiều 22 Âm Bật Kinh Phật Này Tiền Tài Tự Đến Phúc Lộc Ngút Ngàn Hạnh Phúc Giàu Sang
#kinhphattuyenchon #nghekinh #adidaphat
Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng anh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng ,

Hãy Like và Đăng Ký để theo dõi các video Kinh Phật mới nhất từ Kênh Kinh Phật Tuyển Chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *