Phật tử Việt NamNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

9 thoughts on “Sáng 20 Âm Trong Nhà Nghe Kinh Này Phật Phù Hộ Cả Năm Tài Lộc Đầy Nhà _ Rất Linh Nghiệm ✅ 🙏

  1. Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam mô A di A Di Đà Phật con cầu nguyện cho toàn cả thế giới bớt bệnh dịch

  2. Nam mo a di da phat con xin sam hoi con cau mua mai ban dat Nam mo quan the am bo tat ma ha tat 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻Nam mo bon su thich ca mau ni phat con cau cho cha me duoc binh an 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻Nam mo dai tu dai bi thich ca mau ni phat 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *