Phật tử Việt Nam

15 thoughts on “Phim Phật Giáo – Bến Yêu Thương

  1. Mô Phật!
    Con nghe bài giảng của thầy con đã không cầm được nước mắt. Nay xem lại những hình ảnh này con vô cùng xúc động. Và là một bài học cho chúng con trong cuộc sống biết yêu thương và nghỉ về cha mẹ nhiều hơn.

  2. chuyện này là có thật vì mình đã coi YouTube chính thầy trí chơn trụ trì chưa Khánh an kể lại chuyện xảy ra trong chùa của thầy. nhưng thầy không có nói kết cuộc lúc trưởng thành của 2 đứa nhỏ.

  3. Dạ con cảm ơn Sư Phụ Trí Chơn nhiều lắm khi đã cho ra tập phim này rất là cảm động . Con đang tập sự ở chùa lúc mới vô thì con ngoan lắm nhưng càng ngày Sư Phụ yêu thương con nên con ỉ lại càng ngày càng lì mà lại hỗn với Sư Phụ

  4. Tôi đây trăm ngàn lần ngao khát được xuất gia tu học nhưng còn chưa được duyên ấy. Ai ơi, có duyên lành được sống dưới mái chùa hãy nên xuất gia tu học và đừng bao giờ nản chí, bỏ cuộc.
    Nam mô Thích ca Mâu ni Phật ()

  5. Phim rat cam dong . va minh van dc nghe thuyet phat . chi bt roi nc mat va tham nhu long la troi la cat bui minh hay co gang du hien tai qua kho khan . nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *