Phật tử Việt NamNgày 21/12 2019 nhóm Phật tử chùa Tịnh Quang làm lễ cầu siêu phóng sinh thật cá ra hồ đập Phước Hoà mong cho chúng sinh được bình an mạnh khỏe dân cường nước thịnh thế giới an lành đón một năm mới an khang thịnh vượng mong cộng đồng mạng ủng hộ chia sẽ ủng hộ nhớ bấm đăng ký Lê Tuấn cảm ơn rất nhiều. Fb Tuấn Lê : 0394326198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *