Phật tử Việt NamVideo Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Đà, San Diego, ngày 08/03/2020.
Xem và nghe thêm những bài thuyết pháp của Hòa Thượng:
Ủng hộ Kênh bằng sự chia sẻ và Subscribe:
Cầu chúc Quý vị và gia đình luôn an lành.

#ThichHanhTue #5phutphatphap #HoaVoUuTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *