Phật tử Việt NamPhật Dạy Đừng Tự Làm Khổ Mình – Mọi Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra Nghe Để Giác Ngộ Ngủ Ngon #HAY

Phật Dạy Đừng Tự Làm Khổ Mình – Mọi Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra Nghe Để Giác Ngộ Ngủ Ngon #HAY

Phật Dạy Đừng Tự Làm Khổ Mình – Mọi Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra Nghe Để Giác Ngộ Ngủ Ngon #HAY

5 thoughts on “Phật Dạy Đừng Tự Làm Khổ Mình – Mọi Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra Nghe Để Giác Ngộ Ngủ Ngon #HAY

  1. Nói hay tự mình làm khổ mình vì giờ mình thôi chồng có 2 con nhưng 2con không ngoan khổ lắm thêm lớn tuổi không làm có tiền gần MẸ v Cha nhưng buồn lắm mình cũng mặt cảm thôi chồng về nương tựa chẳng giúp được gì cho MẸ MẸ oi! xin hiểu cho con nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *