Phật tử Việt NamNhạc Phật Hay Nhất – Chú Đại Bi – Tiếng Hoa
(Buddhist Music w/ Mantra)
………………………
CHÚ ĐẠI BI –PHIÊN ÂM HOA NGỮ
1-NAM MÔ ,HAN NAI TAN NÁ ,TÔ NAI DA DỀ.
2-NÀM MỒ Ố LI DÊ .
3-PÔ RÔ CHE ỀTỀ, SÔ PÔ NAI DÊ.
4-PỐ TÍ SA TỐ PÔ DÊ,
5-MỒ HỒ SÀ TỒ PỐÔ DÊ.
6-MÔ HÔ TRA, LU NÌ TRÀ DỀ.
7-ÀN
8-SA PÔ NAI PHA TÊ,
9-XUÚ TANG NÁ TAN SÌA.
10-NÀM MÔ ,XÍCH CHE LI TÔ TI MÔ Ố LÍ DẾ.
11-PÔ RÔ CHÊ TÊ XICH PHỒ NÀI ,LINH TÔ PÔ.
12-NAM MÔ, NA NAI CHÍN CHỨ .
13-SUY LÍ MÔ HÔ BÀNH TỒ SÀ MỀ.
14-SÁ PỐ Ô TA TÔ, XU BUN.
15-Ô XÙ DUỲNH.
16-SA PÔ SA TÔ, NÀM MÔ PỐ SA TÔ,
NAM MÔ PÔ CHÈ.
17-MỒ PHÀ TỀ TỒ.
18-TÁNG XU THA.
19-UM ! MÔ Ồ LÙ XÙY.
20-LU CHA TI.
21-CHA RÔ TÍ.
22-Y XÚY LI.
23-MỒ HÔ BÚ TÍ SÁ TÔ,
24-SÀ PỒ-SÀ PỒ.
25-MỐ LAI -MỐ LAI.
26-MÔ XUY-MÔ XUY LI TỒ DUỲNH.
27-CHUY LU ,CHUY LU CHEE MUN.
28-TÚ RÚ -TÚ RÚ PHA XÓ DE TÌ.
29-MỐỐ HỐ PHÁ XÓ DE TÌ.
30-TÔ NAI -TÔ NÁI.
31-TÍ LÍ NÍ.
32-XU PHÔ NAI DÊ.
33-TRỜ LAI -TRỚ LAI.
34-MỐ MÁN PHÁ MÔ NAI.
35-MÙ TÌ LÌ.
36-Ý XUY- LY XUY.
37-XU NA- XU NA.
38-Ô NÀI SÀNG, Ô NAI XÓ RÍ.
39-PHA SÁ PHA SAN.
40-PHỒỒ NÀI, XÓO DE.
41-HU RU- HU RU MÔỒ NÀI.
42-HU RU –HU RU XÙYY LI.
43-XÀ LAI –XÁ LAI.
44-XI RÌ-XÌ RÌ.
45-XÙ RU-XÚ RU.
46-PU TI DE-PU TI DÉ.
47-PUU TÔ DE-PU TỒ DÈ.
48-MI TÊ LY DE.
49-NA NAI CHIN CHƯ.
50-TẾ LÍ ,SƠỚ NI NA.
51-BỒ DÈ MỒ NÀ.
52-SÁP PÔ HÔ.
53-SI TÔ DE.
54-SAP PỒ HỒ.
55-MÔ HÔ SI TÔ DE.
56-SÀP PÔ HỐ.
57-XÍCH TỐ DUY Y.
58-XÙ BÒN NÀI DỀ.
59-SÁP PÔ HÔ.
60-NA NAI CHIN CHƯ.
61-SAP PỒ HỒ.
62-MÔ NAI NA NAI.
63-SA..ÁP PÔ HỐ.
64-XÚ LAI SỚ ,Ố MỐ CHUY DÊ.
65-SÀP PỒ HỒ.
66-SÁP PÔ MỐ HỐ Ô SI TÔ DE.
67-SAP PỒ HỒ.
68-TRƠ CHÊ NAI ,Ô SI TÔ DE.
69-SÁP PỐ HỐ.
70-BỐ TỐ MÔ, CHÊ SÍ TỐ DÉ.
71-SÁP PÔ HỒ.
72-NA NAI CHÍN CHỨ, BÁNH CHÊ-NAI DÊ.
73-SÁP PÔ HÔ.
74-MÔ BÔ LI, XAN CHE- NAI DÉ.
75-SÁP PÔ HÔ.
76-NÀM MỒ HÀN NÁI TAN NA TÔ NAI DA DỀ.
77-NAM MỐ Ố LÍ DẾ.
78- BÔ RỐ CHE TÊ,
79-XÙ BÒN NÀI DỀ.
80-SÁP PÔ HÔ.
81- UM,XU CHÍN TỐ.
82-MÁNH TỐ NAI,
83-BÁNH TÔ DÊ.
84- SÁP PÔ HÔ….Ô
………………………….

Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat

Subscribe –
Nhac Phat Co Loi –
Nhac Phat Khong Loi –
Loi Phat Day –
Relaxing Music –

Minh dành thời gian của mình để tạo ra trang này để mọi người có thể thưởng thức va nghe nhạc Phật giáo. Có thể tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và vượt qua khó khăn. Tất cả có thể gap may mắn va có hạnh phúc.
Hãy ở lại thư giãn!
xin vui lòng tất cả mọi người SUBSCRIBE trang của mình

45 thoughts on “Nhạc Phật Hay Nhất – Chú Đại Bi – Tiếng Hoa

  1. ฟังแล้วทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขครอบครัวอยุ่เยนเปนสุขมีโชคมีลาภมากมายเหมือนแม่นางกวนอิมอยุ่ด้วยตลอดเวลาคุณต้องศัทธาแล้วคุณจะสัมภัตได้ด้วยตัวคุณเองสาธุๆๆค่ะ

  2. Con chỉ muốn buông bỏ những thứ con dang có de tim duong giác ngộ Tu hành theo ánh sáng phật pháp. k còn khổ dau trong cõi ta bà hồi hướng công dức cho hết thảy chúng sanh a di da phật….

  3. Nguyễn Ván Út Nam Mô A Duy Đà Phật Quan Thế Âm Bồ TáT Cứu độ chúng sanh trên thế giới hoà nhân loại được sống bình an cứu độ chúng trên thế giới làm ăn phát trày lộc giô ào ào như nước biễn đầy vui vẽ trẽ đẹp ấm iêm sống thật là hoà thuận ấm no hạnh phúc mãi mãi nhé Nam Mô A Duy Đà Phật Quan Thế Âm Bồ TÁT Nam Mô A Duy Đà Phật Đại thế chí Bồ TÁT Nam Mô Bỗn Sư Thích Ka Mâu Ni Phật

  4. Cuôc đoi vô thuong ko biêt ngay mai se ra sao con xin cui đâu quy y theo phât câu mong van su cat tuong tuong lai tuoi sang. Nam mô đai bi hôi thuong phât bô tat. Nam mô quan thê âm bô tat cuu khô cuu nan. Nam mô a di đa phât.

  5. Mình bán vé số..cứ đêm nào mình đọc chú đại bi thì hôm đó khách hàng có trúng thưởng. Không ít thì nhiều…Có lúc nhà có khách quên đọc hôm sau quả thật không trúng số .hay thật …

  6. Nghe Chú Đại Bi tiếng hoa rất hay và dễ học . Trong mấy tháng nghe con đã thuộc mừng quá . Nam mô quan thế âm bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Cảm ơn trang chủ rất nhiều

  7. កូនសូមបួងសួដល់ព្រះមែ៉ជួយកូនអេាយជួបសេ្នហ៍ពិតផងគេម្នាក់នេាះឈ្មេាះToma

  8. Nam Mo Dai Bi hoi thuong phat bo tat nam mo dai bi hoi thuong phat no tat nam mo dai bi hoi thuong phat bo….. Tat thien thu thien Nhan vo ngai dai bi tam da ra ni nam mo has ra dat na nam a ri da ba lo iet de thuoc bat ra Gia nam mo tat xoa ba da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *