Phật tử Việt NamNgày 21 Âm Mở Kinh Phật Này Vận Hên Vào Nhà Tài Lộc Bình An Sức Khỏe Ùn Ùn Cả Năm – Kinh Phật

Kênh MP3 PHẬT GIÁO là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Đăng Ký Kênh Tại Đây :

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video Pháp Âm Kinh Phật mới nhất từ MP3 Phật Giáo

#kinhphat #mp3phatgiao #tungkinhphat

5 thoughts on “Ngày 21 Âm Mở Kinh Phật Này Vận Hên Vào Nhà Tài Lộc Bình An Sức Khỏe Ùn Ùn Cả Năm – Kinh Phật

  1. Năm mô sám danh hội thượng phật bồ tác năm mô sám danh hội thượng phật bồ tác năm mô sám danh hội thượng phật bồ tác phù hộ cho gia đình con bình an mạnh khỏe gặp nhiều may mắn làm ăn mua mau bán đắc năm mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *