Phật tử Việt NamNgày 21 Âm Mở Kinh Phật Này Cầu An Dương Sao Giải Hạn TÀI LỘC PHÁT SANH Cả Năm May Mắn Bình An – Kinh Phật

Kênh MP3 PHẬT GIÁO là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Đăng Ký Kênh Tại Đây :

Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video Pháp Âm Kinh Phật mới nhất từ MP3 Phật Giáo

#kinhphat #mp3phatgiao #tungkinhphat

12 thoughts on “Ngày 21 Âm Mở Kinh Phật Này Cầu An Dương Sao Giải Hạn TÀI LỘC PHÁT SANH Cả Năm May Mắn Bình An

  1. Con nam mô a di đa phât nam mô đai bi quan fhê âm bô fat nam mô bôn sư fhich ca mâu ni phât con câu xin bê frên phu hô cho gia đinh con luôn manh khoe ngăp nhiêu măy măn

  2. Nam mô a di đà phật con cầu xin Đức Phật từ bi quan thế âm Bồ Tát phù hộ cho hai con của con trong công việc và trong học tập luôn luôn gặp nhiều may mắn Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🌹🌹🌹

  3. Nam mô a Di Đà Phật con cầu xin Phật độ cho chúng con được mạnh khỏe bình an,xua tan vận hạn ,bệnh tật qua loa, bình an vô sự.con Nam mô quan thế âm bồ tát vuốt ve che trở cho gia đình con luôn hạnh phúc,may mắn trong mọi việc.Nam mô a Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *