Phật tử Việt Nam

2 thoughts on “Mái Ấm Phật Giáo Hòa Hảo Kỳ 7 – Tu SĨ: Nguyễn Văn Hường

  1. đau đó gần chúng ta còn có những mảnh đời còn rất là khó khăn,hãy mở lòng thuong lá lành đùm lá rách,lá rách đùm lá te tua nam mo a di da phat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *