Phật tử Việt NamPháp Âm Vĩnh Nghiêm – Là kênh truyền tải toàn bộ những bài pháp ngữ về Kinh – Luật – Luận qua hệ thống sách viết – sách nói – những bài giảng của các vị giảng sư nổi tiếng trong nước cũng như ở nước ngoài với những mục tiêu chính:
– Dịch thuật, trước tác những tác phẩm Phật học có giá trị, bảo tồn phát huy tư tưởng Phật giáo.
– Tổng hợp tái bản các tác phẩm thuộc chư tôn Thiền đức Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.
– Dịch thuật các tác phẩm từ ngoại ngữ khác nhau như chữ Hán, Anh, Nhật, Tạng v.v… sang tiếng Việt.
– Điều tra, nghiên cứu các văn tịch Phật giáo cổ bao gồm sách in, mộc bản, câu đối, văn bia…
– Hỗ trợ nghiên cứu trước tác in ấn cho các tác phẩm nghiên cứu có giá trị.
Để có thể tìm hiểu những nội dung các bản cập nhật một cách đầy đủ hãy truy cập trang qua đường linh:
Email: tungthuvinhnghiem@gmail.com
Phụ trách: Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhân
Số điện thoại liên hệ: 0916818296

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *