Phật tử Việt Nam

21 thoughts on “LỄ CÔNG BỐ GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG Ngày 23.02.2020

  1. Tự đào hố chôn mình thế giới này rất công bằng làm bất cứ gì cũng có kết quả hết hãy quay đầu khi còn kịp . những vị này theo đạo Phật thiền tông không phải sợ nhân quả mà họ đang thách thức nhân quả.

  2. tôi muốn tìm hiểu thêm về nội dung 21 chương của giáo lý của thiền gia đức tịnh đã công bố thì phải làm như thế nào xin chỉ cách giúp dc ko a!

  3. Các bạn đạo hữu Thiền Tông thân mến, Thiền Tông gia Đức Tịnh chỉ là người công bố giáo lý thôi và với mục đích cho nhiều người biết về pháp môn Thiền Tông. Mong thiền tông gia Đức Tịnh có tâm trong sáng và đủ lực vượt qua mọi khó khăn. Tôi xin chúc mừng thiền gia.

  4. Háo danh và có hành vi vi phạm Luật SỞ HỮU TRÍ TUỆ như thế này sao còn đủ công đức và tư cách gì với chức danh THIỀN TÔNG GIA này nữa. Khổ cho cái thân anh "Thiền tông gia" này quá. Những nội dung mà anh này đăng ký đều nằm trong nội dung 11 quyển sách của soạn giả NGuyễn Nhân và các bài pháp giải đáp của Thầy Nguyễn Nhân hàng tuần công khai trên toàn mạng xã hội, vậy mà sao anh này đăng ký là thuộc sở hữu của anh này được kể cũng lạ?!. Ví thử là bằng phát minh sáng chế KH thì có thể cùng một thời điểm, có 2 người cũng phát minh ra thì ai công bố ra trước thì có thể (có thể thôi nhé) thuộc về sở hữu của người đăng ký trước. Nhưng đây là sách của soạn giả Nguyễn Nhân đã in và phát hành và Thầy Nhân đã giải thích, giải đáp 11 cuốn sách đó suốt cả mấy năm nay rồi, dựa trên những nội dung Thầy Nhân đã giải đáp, ghi chép, tổng hợp này lại đăng ký là do mình là người "nghĩ ra". Trắng trợn thật. Cũng to gan.

  5. Ơ hay, ai cũng biết Giáo lý đạo Phật thiền tông là của soạn giả Nguyễn Nhân hiện vẫn đang lưu giữ mà? Toàn bộ nội dung đã in trong 11 cuốn của soạn giả NGuyễn Nhân rồi mà? Ai đã đang phong "Thiền tông gia" cho ông này thế nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *