Phật tử Việt Nam

3 thoughts on “Hoa Mặt Trời kỳ 3 – Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng

  1. Rất vui cho thầy Hùng đã gặp được phật pháp và thực hành phật pháp, đưa phật pháp vào cuộc sống. Phật dạy vừa rộng lại vừa sâu, tùy theo căn cơ tùy theo trình độ cũa người, rất mong rằng thầy Hùng sẽ đi sâu vào giác ngộ, giải thoát. Rất muốn làm quen để trao đổi về phật pháp với thầy Hùng, cám ơn

  2. xem xong chuong trinh Hoa Mat Troi Minh mong muon duoc noi chuyen voi Ong Hung mot lan, va cang tang them long yeu kinh Phat, va mong muon som duoc ket duyen voi Dao Phat!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *