Phật tử Việt Nam

One thought on “"Gọi vong" chùa Ba Vàng: Đi ngược triết lý Phật giáo

  1. Sự việc ở chùa Ba Vàng cách đây hơn 4 tháng, tính đến thời điểm hiện tại, sự thật đã được phơi bày rất rõ ràng. Pháp luật không có bất cứ kết luận nào về chùa Ba Vàng có dấu hiệu phạm tội, cũng không có một ai tố cáo chùa Ba Vàng, mà chỉ thấy những người được chùa Ba Vàng cứu họ chửi một số tờ báo, đài bất lương. Chính báo đài đưa thông tin sai sự thật, bịp bợm, ăn tiền bẩn để làm trò vu khống rồi cướp đi cơ hội được sống của biết bao nhiêu người dân, bao nhiêu gia đình đang cần chùa Ba Vàng cứu giúp. Dùng số tiền lương bẩn thỉu để ăn tiêu rồi cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người, thật bất lương, bất nhân, bất nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *