Phật tử Việt Nam00:41 Tin Tôn Giáo
14:52 Bài Thời Sự
21:51 Hành Trình Với Lời Chúa
32:32 Gương Chứng Nhân

🎧 Mời các bạn theo dõi Đài Chân Lý Á Châu trên:

🔔 YouTube:
👥 Facebook:
👥 Twitter:
👥 Instagram:
▶ Website:

Liên lạc/ Contact:
✔ chanlyvina@gmail.com
✔ chanlyvina@yahoo.com

RADIO VERITAS ASIA | Vietnamese Service

#RadioVeritasAsia #ĐàiChânLýÁChâu #ChươngTrìnhPhátThanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *