Phật tử Việt NamNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

10 thoughts on “Chiều Tối 18 Âm Bật Kinh Phật Này "Tài Lộc Ùn Ùn" Về Nhà Cả Tháng May Mắn Bình An _ Linh Nghiệm Lắm

 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng 🌻🌻🌻

 2. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Kính Chúc Bạch Thầy Đạt Nhiều Sức Khỏe Thân Tâm An Lạc Và Vạn Sự Như Ý 02-17-2020 ÂL..
  Nam Mô A Di Đà Phật !!!!!!
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn Phù Hộ Gia Đình Chúng Con MM & MH Nhiều Sức Khỏe, May Mắn Tài Lộc Và An Lành……
  Nam Mô A Di Đà Phật !!!!!!
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !!!!!!
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !!!!!!
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 3. Con cầu xin đức Phật phù hộ cho gia đình con luôn được mạnh khỏe và bình an hạnh phúc công việc được như ý muốn.nam mô a Di Đà phật.nammo a Di Đà phật.nam mô a Di Đà Phật

 4. 👃👃👃Xin phật độ trì cho toàn thế giới được bình an. Dịch bệnh được tiêu trừ. Cuộc sống được bình an và công việc hanh thông 👃👃👃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *