Phật tử Việt NamNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

8 thoughts on “Chiều Tối 17 Âm Bật Kinh Này "Phật Tổ Che Chở Bảo Vệ" Phúc Lộc Đầy Nhà May Mắn Tự Đến _ Nghiệm Lắm

 1. Con niệm Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Con niệm Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Con niệm nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát con cầu xin Phật Tổ Như Lai cùng mẹ hiền quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con đi trên đường tai qua nạn khỏi trong công việc luôn gặp nhiều may mắn và con cầu xin mẹ hiền phù hộ cho các bách tính vượt qua cơn bão vi rút co ro na

 2. Con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật con câu xin đức phật độ cho gđ con hạnh phúc con chau đây đàn vạn sự tôt lành gia đạo hưng vượng tấn tài tấn lộc tân bình an con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật

 3. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Kính Chúc Bạch Thầy Đạt Nhiều Sức Khỏe Thân Tâm An Lạc Và Vạn Sự Như Ý 02-16-2020 ÂL..
  Nam Mô A Di Đà Phật !!!!!!
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn Phù Hộ Gia Đình Chúng Con MM & MH Nhiều Sức Khỏe, May Mắn Tài Lộc Và An Lành……
  Nam Mô A Di Đà Phật !!!!!!
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !!!!!!
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát !!!!!!
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 4. Nam mô a di đà phật con xin tất cả chư phật gia hộ cho cả thế giới vượt qua tai nạn côrôna này con nam mô a di đà phật con biết đó cũng là con nguồi tạo ra vì quá gây nhièu nghiệp và đây là quả báo nhưng con vẫn mong các chư phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *