Phật tử Việt Nam

3 thoughts on “Câu Chuyện Về Ngài TU BỒ ĐỀ | THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT THÍCH CA || Nghệ Sĩ PHƯƠNG HỒNG THUỶ

  1. Chi gioi qua giong Chi hat da hay nay doc kinh lai cang hay hon de di vao long ng. Chi doc Chu Dai Bi va Chu Duoc Su.Tieu Tai Cat Tuong .Tinh Tuy Bat Nha di Chi .Vi co nhieu chung sanh con so tieng tung cua Quy Tang .Vi ho nghi kinh Phat chi doc cho dam tang thoi.Nam Mo Cong Duc Lam Bo Tat Ma Ha Tat.Chuc Chi than tam luon an lac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *