Phật tử Việt NamTrong hai đêm 04 và 06/03/2020, Chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã ôn lại những oai nghi trong quá trình tu học và sinh hoạt hằng ngày.

Chư Tăng là đoàn thể đại diện cho sự thanh tịnh, là bậc mô phạm chúng sanh,. Người tu sĩ muốn giáo hóa chúng sanh trước hết phải giáo hóa chính mình, điều phục thân – khẩu – ý cho trang nghiêm. Chính vì vậy, oai nghi tế hạnh là điều rất cần thiết cho đời sống của người xuất gia, những oai nghi ấy là nền tảng căn bản giúp cho người tu sĩ tỉnh thức, ngăn chặn và diệt trừ tham, sân, si.

Có mặt trong buổi ôn lại các oai nghi, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp đã ân cần hướng dẫn cho chư Tăng về nghi thức cúng quá đường, các nghi lễ Phật giáo và kiến giải một số danh từ Phật học thường dùng trong chốn thiền môn.

Thượng tọa đã nhắn nhủ với hàng đệ tử rằng, những oai nghi tế hạnh của người xuất gia là thật sự rất cần thiết cho đời sống tu tập. Vì thế, cứ vài tháng một lần, Chư Tăng và Phật tử sẽ có những buổi ôn lại oai nghi nhằm nhắc nhở mỗi người sống có chánh niệm, tỉnh thức.

Cũng trong dịp này, ĐĐ. Thích Tâm Tri, ĐĐ. Thích Tâm Vượng cùng quý thầy trong ban Giám luật đã có buổi hướng dẫn oai nghi cần thiết dành cho quý Phật tử như: chắp tay, xá chào, lễ lạy, đi đứng, nằm ngồi và cúng quá đường… Đây cũng là cơ hội để mỗi người con Phật nhìn lại oai nghi của mình, sửa đổi bản thân ngày một trang nghiêm, xứng đáng là người con Phật.

Buổi ôn lại oai nghi kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người tham dự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *