Phật tử Việt Nam

9 thoughts on “Bình An trong Cái Vui – Cái Khổ . TT Thích Chân Quang

  1. Cảm ơn bạn , mình muốn nghe những bài giảng mới của thầy , bài cũ nghe hết rồi , …mình không hiểu về đạo phật nhưng mình rất thích nghe thầy giảng…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *